Vision
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
  Katalog » Witamina E
Moje konto    
Witamina E

Do grupy witamin E zaliczane są metylowe pochodne tokolu i tokotrienolu, posiadające biologiczną aktywność a-tokoferolu. Nazwa „tokoferole" odnosi się tylko do metylotokoli i nie jest ona jednoznaczna z szerszym terminem „witamina E ".

Witamina E wchodzi między innymi w skład biologicznie aktywnego dodatku do żywności:

Tokol jest 2-metylo-2 (4', 8', 12'-trimetylotridecylo)-chromano-6-olem, tj. 6-oksychromanem, z podstawioną w drugim położeniu grupą metylową i bocznym nasyconym izoprenoidowym łańcuchem z 16 atomów węgla. Poszczególne tokoferole, oznaczane greckimi literami a, |3, y i 6, różnią się od siebie liczbą i położeniem metylowych podstawników w pierścieniu aromatycznym 6-oksychromanu. Najważniejszy z nich - a-tokoferol jest 5, 7, 8-trimetylotokolem, zawierającym grupy CH3 we wszystkich wolnych położeniach pierścienia aromatycznego.

Witamina E - VISION

W cząsteczce tokoferoli są trzy centra asymetrii - atomy węgla w położeniu „2" pierścienia chromanowego i 4' oraz 8' - w łańcuchu bocznym. W związku z tym, każdy tokoferol może mieć 8 izomerów optycznych i 4 racematy. Naturalny a-tokoferol ma R (lub D) - konfigurację przy wszystkich centrach asymetrii i jest tym samym 2R, 4'R, 8'R-a-tokoferolem. W celu oznaczenia go zaleca się termin „RRR- a-tokoferol". Czasami jest on oznaczany także 2D, 4'D, 8'D- a-tokoferol, D- a-tokoferol, 8-a-tokoferol lub po prostu a-tokoferol.

Tokoferole w żywych tkankach pełnią rolę biologicznych antyoksydantów, inaktywujących wolne rodniki i tym samym zapobiegających rozwojowi wolnorodnikowych procesów nadtlenkowego utlenienia nienasyconych lipidów. Ponieważ nienasycone lipidy stanowią jeden z ważniejszych składników błon biologicznych, wymieniona funkcja tokoferoli ma duże znaczenie w utrzymaniu spójności strukturalnej i aktywności funkcjonalnej błon lipoproteinowych komórek i organelli subkomórkowych.

W stabilizującym działaniu tokoferoli na błony biologiczne dużą rolę mogą odgrywać fizyko-chemiczne oddziaływania między bocznym łańcuchem izoprenoidowym cząsteczki tokoferoli i węglowodorowym łańcuchem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w szczególności arachido-nowego, wchodzących w skład fosfolipidów membranowych. Funkcja tokoferoli, jako biologicznych antyoksydantów w organizmie, jest ściśle związana z funkcjami innych składników układu antyoksydacyjnego organizmu, w tym selenu, który wchodzi w skład peroksydazy glutationowej, redukującej wodoronadtlenki nienasyconych kwasów tłuszczowych i innych związków organicznych.

Dzięki właściowościom antyoksydacyjnym, witamina E zapobiega rozwojowi miażdżycy i jest ostatnio stosowana w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Poza tym, witamina E zapobiega niszczeniu erytrocytów i zapewnia dostarczanie bez przeszkód zawartego w nich tlenu do wszystkich komórek organizmu. Poszerza naczynia krwionośne i zachowuje ich elastyczność, obniża krzepliwość krwi. witamina E opóźnia procesy starzenia się skóry i według niektórych danych obniża ryzyko rozwoju raka skóry.

Biologiczna aktywność witaminy E mierzona jest w mikrogramach RRR-a-tokoferolu (ekwiwalent tokoferolu) lub w jednostkach międzynarodowych. 1 j.m. odpowiada aktywności 1 mg octanu D, L-a-tokoferolu, wprowadzonego per os w próbie zahamowania resorpcji płodu u szczurów, pozbawionych witaminy E.

Sumaryczną aktywność witaminy E, podczas wyliczania na przykład jej zawartości w produktach spożywczych, wyraża się w ekwiwalentach a-tokoferolu, równych pod względem aktywności 1 mcg naturalnego RRR-a-tokoferolu. Ponieważ naturalny a-tokoferol jest niestabilny, w celu określania biologicznej aktywności zaleca się stosować jako standard ester naturalnego a-tokoferolu, tj. octan D, L-a-tokoferolu.

Zawartość witaminy E w osoczu krwi ludzi waha się w granicach od 0,8 do 2 mg/dl (średnio 1 mg/dl), z przewagą a-tokoferolu.

witamina E nie jest syntezowana w organizmie człowieka. Dostarczane z pożywieniem tokoferole gromadzą się głównie w tkance tłuszczowej. Wchłanianie witaminy E w jelitach, podobnie jak wchłanianie innych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zależy od obecności tłuszczy w pożywieniu i ulega zaburzeniu w przypadku niedostatecznego wydzielania żółci.

Niedobór witaminy E u osób dorosłych jest zazwyczaj uwarunkowany zaburzeniami wchłaniania tokoferoli (w przypadku biegunki tłuszczowej, usunięcia części jelita cienkiego itp.). Deficyt endogenny witaminy E powstaje w przypadku a, (3-lipoproteinemii - chorobie dziedzicznej, uwarunkowanej genetycznym defektem syntezy i wydzielania |3-lipoproteidów, transportujących tokoferole z wątroby do innych tkanek.

Ponieważ łożysko słabo przepuszcza tokoferole do płodu, często obserwuje się niedobór witaminy E u sztucznie karmionych noworodków. Niedobór witaminy E u dzieci niedonoszonych może być przyczyną rozwoju niedokrwistości, retinopatii i zaburzeń wzroku (fibroplazji), dysplazji oskrzelowo-płucnej, nagłego zgonu noworodków.

U podstaw tych objawów leżą zaburzenia biochemiczne, uwarunkowane brakiem specyficznych funkcji witaminy E w organizmie, w szczególności wzrostem nadtlenkowego utlenienia lipidów membran, prowadzącym do uszkodzenia błon komórkowych i subkomórkowych. Efekt ten jest podstawą takich jaskrawych objawów niedoboru, jak gwałtowny wzrost wrażliwości erytrocytów na hemolizę nadtlenkową, utrata przez retikulum sarkoplazma-tyczne zdolności do akumulacji i utrzymywania jonów wapnia, co prowadzi do zaburzenia pracy mięśni oraz przedostawania się do krwi enzymów tkankowych.

W przypadku niedoboru w organizmie witaminy E wzrasta narażenie na choroby infekcyjne, ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i procesów zapalnych, obserwuje się przedwczesne starzenie skóry.

W normie, stężenie tokoferoli w surowicy krwi wynosi 0,8-1,2 mg/100 ml. Objawy niedoboru pojawiają się zwykle przy stężeniu tokoferoli poniżej 0,5 mg/100 ml. U noworodków i - szczególnie - u dzieci niedonoszonych, stężenie tokoferoli bywa obniżone do 0,2-0,4 mg/100 ml.

Jedną z podstawowych metod oceny zabezpieczenia człowieka w witaminę E jest określenie stężenia tokoferoli w surowicy i osoczu krwi. Zwykle wykorzystuje się w tym celu metody spektrofotometryczne, polegające na utlenieniu tokoferoli chlorkiem żelazowym i określeniu ilości powstającego Fe2+ w postaci barwnego kompleksu z aa'-dipirydylem lub (3-fenantroliną. W ostatnich latach szerokie zastosowanie znalazły metody spektrofluory-metryczne, charakteryzujące się większą czułością i pozwalające określić zawartość tokoferoli w 0,1 ml surowicy krwi.

W charakterze czynnościowych metod oceny zabezpieczenia organizmu w witaminę E bada się wydalanie z moczem kreatyny i wrażliwość erytrocytów na hemolizę nadtlenkową w środowisku izotonicznym. Oba te wskaźniki znacznie wzrastają w przypadku deficytu witaminy E.

W ostatnich latach zaproponowano badanie metodą chromatografii gazowej zawartości w wydychanym powietrzu pentanu i etanu, których ilość w przypadku niedoboru witaminy E wzrasta na skutek nadtlenkowego utlenienia nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Witamina E

Zapotrzebowanie człowieka na witaminę E nie jest dokładnie ustalone. Zalecana norma wynosi 12-15 j.m./dobę. Wzrost ilości dostarczanych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zwiększa zapotrzebowanie na witaminę E. W związku z tym, szereg autorów proponuje wyliczać to zapotrzebowanie, uwzględniając zawartość w pożywieniu nienasyconych kwasów tłuszczowych: 0,6 mg a-tokoferolu na 1 g nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Zgodnie z krajowymi zaleceniami, dobowe spożycie witaminy E (w mg ekwiwalentu tokoferolu) powinno wynosić: u dzieci do 6 miesięcy - 3, od 7 do 12 miesięcy - 4, od 1 do 3 lat - 5, od 4 do 6 lat - 7, od 7 do 10 lat - 10. W wieku 11-13 lat - 12 u chłopców i 10 u dziewczynek; w wieku 14-17 lat - 15 u chłopców i 12 u dziewcząt. U mężczyzn w wieku 18-59 lat - 10, powyżej 60 lat - 15; u kobiet - 8, powyżej 60 lat - 12. W czasie ciąży zapotrzebowanie na witaminę E wzrasta o 2, a w trakcie karmienia piersią - o 4 mg ekwiwalentu tokoferolu.

Źródło witaminy E

Wśród produktów spożywczych najbogatsze w tokoferole są oleje roślinne, szczególnie kukurydziany, bawełniany i z zarodków pszenicy. Dużą część sumarycznej zawartości tokoferolu w oleju słonecznikowym stanowi a-tokoferol (60-80%). Produkty pochodzenia zwierzęcego są ubogie w witaminę E. Wśród warzyw źródłem witaminy E są: zielony bób, groszek zielony, sałata, ze zbożowych - owies, kukurydza, zarodki kukurydziane, żyto, zarodki pszenne, mąka pszenna, otręby pszenne.

Witamina E

Wśród BAD Firmy „Vision International People Group" witamina E wchodzi w skład następujących, biologicznie aktywnych dodatków do żywności: „Antiox+", „Lifepak Senior+", „Lifepak Junior+", „Mega", „Aktivy", „Artum", „Artemida" i „Beauty".

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Bestsellery
Recenzje
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
828483 wywołań od 02 styczeń 2012