Vision
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
  Katalog » Witamina A
Moje konto    
Witamina A

Do witamin grupy A zaliczane są związki, pochodne B-jononu, posiadające biologiczną aktywność retinolu. Najważniejszymi i najszerzej rozpowszechnionymi pośród nich są: sam retinol; retinal i kwas retinojowy. W tkankach zwierzęcych retinol najczęściej występuje w postaci estru z kwasem palmitynowym - palmitynianu retinolu. W tkankach roślinnych jest on spotykany przede wszystkim w postaci prowitaminy - karotenoidów, których większość przekształca się w organizmie w witaminę A. Do nich zalicza się A i B karoteny, likopen, luteinę, kryptoksantynę i wiele innych. Aktywność B-karotenu jest 2 razy wyższa od pozostałych. Karotenoidy były po raz pierwszy wyodrębnione z marchwi; od łacińskiej nazwy tej rośliny okopowej (Carota) otrzymały one swoją nazwę.

Witamina A - VISION

Rola witaminy A w organizmie związana jest z procesami rozmnażania i wzrostu, różnicowania tkanki nabłonkowej i kostnej, podtrzymania statusu immunologicznego i funkcji wzroku (fotorecepcja).

Witamina A jest niezbędna dla procesów wzrokowych z uwagi na jej udział w budowie pigmentu wzrokowego - rodopsyny, stanowiącej kompleks białka - opsyny z 11-cis-retinalem. Rozkład tego kompleksu pod wpływem pochłoniętego kwantu światła odgrywa znaczną rolę w mechanizmie powstania wrażenia wzrokowego. Resynteza rodopsyny i zwiększenie jej zawartości w siatkówce zapewnia adaptację oka do zmniejszonego oświetlenia (adaptacja do ciemności).

Biologiczna aktywność witaminy A jest wyrażana w jednostkach międzynarodowych (j.m.) lub ekwiwalentach retinolu (mg lub mcg retinolu). 1 j.m. witaminy A odpowiada biologicznej aktywności 0,3 mcg retinolu lub 0,344 mcg octanu retinylu (ester retinolu i kwasu octowego). Kwas retinojowy posiada tylko częściową aktywność witaminy A: podtrzymuje on różnicowanie nabłonka, ale nie jest aktywny w procesach rozmnażania i fotorecepcji. Tymczasem, w procesach różnicowania komórkowego aktywność kwasu retinojowego może 10-cio krotnie przewyższać aktywność retinolu.

Wchłanianie witaminy A i karotenu następuje w jelicie cienkim z udziałem żółci, zapewniającej jej emulgowanie. Estry retinolu ulegają w świetle jelita hydrolizie enzymatycznej do wolnego retinolu, który w procesie wchłaniania znowu estryfikuje się w ściance jelita, tworząc palmitynian retinolu.

Podstawowym magazynem witaminy A w organizmie jest wątroba, zawierająca znaczne ilości tej witaminy, przede wszystkim w postaci palmitynianu retynolu. Wolny retinol jest obecny w wątrobie tylko w niewielkiej ilości, ale w razie potrzeby jest uwalniany z estryfikowanej postaci i wydzielany do krwi w połączeniu ze specyficznym białkiem wiążącym retinol. Specyficzne białko wiążące retinol zapewnia solubilizację hydrofobowej cząsteczki retinolu, jego ochronę przed utlenianiem, a także transport retinolu przez krew i jego ukierunkowane przetransportowanie do tkanek. W organizmie retinol utlenia się do retinalu i kwasu retinojowego pod wpływem odpowiednich dehydrogenaz. Retinal, zajmujący kluczową pozycję w przemianie witaminy A, łatwo ulega odwracalnej redukcji do retinolu i nieodwracalnemu utlenieniu do kwasu retinojowego.

Niedobór witaminy A prowadzi do ciężkich zaburzeń czynności wielu organów i układów, których podstawą jest uogólnione uszkodzenie nabłonka, wyrażające się w metaplazji i rogowaceniu. Szczególnie charakterystyczne są uszkodzenia powłoki skórnej (suchość skóry, nadmierne rogowacenie okołomieszkowe, skłonność do ropnego zapalenia skóry, czyraczności itp.), dróg oddechowych (skłonność do zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia krtani i tchawicy, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc), przewodu pokarmowego (zaburzenia dyspeptyczne, zaburzenie czynności wydzielniczej żołądka, skłonność do zapalenia żołądka, zapalenia jelita grubego), dróg moczowych (skłonność do odmiedniczkowego zapalenia nerek, zapalenia cewki moczowej, zapalenia pęcherza moczowego). Lekkim i umiarkowanym postaciom niedoboru witaminy A towarzyszą zaburzenia adaptacji do ciemności (ślepota zmierzchowa), zapalenia spojówek i suchość rogówek (kseroftalmia). Ciężkie postacie deficytu mogą prowadzić do zmiękczenia rogówki, perforacji rogówki i ślepoty. Zaburzenia barierowej funkcji nabłonka prowadzą do gwałtownego obniżenia odporności na infekcje.

Bardzo ważnymi testami czynnościowymi, określającymi zabezpieczenie organizmu w witaminę A są badania: adaptacji do ciemności i pola widzenia, ulegające zaburzeniu już we wczesnych stadiach hipowitaminozy A, a także elektroretinografia siatkówki oka, biomikroskopia rogówki i inne.

W charakterze bezpośredniego testu biochemicznego bada się stężenie retinolu w surowicy krwi, które w normie wynosi u człowieka od 40 do 50 mcg/100 ml. Obniżeniu jego do 20-30 mcg/100 ml towarzyszy zwykle rozwój nadmiernego rogowacenia okołomieszkowego, a dalszy spadek do 5-20 mcg/100 ml prowadzi do pogorszenia adaptacji do ciemności i patologicznych zmian ujawniających się na elektroretinogramie. Ponieważ zapasy witaminy A w wątrobie mogą w ciągu dowolnie długiego czasu utrzymywać stężenie retinolu w surowicy krwi w granicach normy, to nawet przy niedostatecznym spożyciu witaminy wraz z pokarmem, określenie stężenia retinolu w surowicy krwi nie jest wiarygodnym wskaźnikiem jej zapasów w wątrobie i poziomu spożycia wraz z pokarmem. W związku z tym, w celu określenia poziomu spożycia wraz z pokarmem bardziej adekwatne są metody bezpośredniego badania faktycznych racji żywieniowych.

Zawartość retinolu w obiektach biologicznych określana jest: metodą spektrofotometryczną przy długości fali 325 nm; metodą kolorymetryczną z zastosowaniem trichlorku antymonu (reakcja Carra-Price'a), dającym z retinolem niebieskie zabarwienie z maximum pochłaniania światła przy długości fali 620 nm; metodą spektrofluorymetryczną z maksimami wzbudzenia i fluorescencji 340 i 490 nm, odpowiednio. Poddanie retinolu oddziaływaniu mieszanki kwasu solnego i kwasu siarkowego lub n-toluenosulfonowegoprowadzi do przekształcenia go w anhydroretinol z maksimum pochłaniania światła przy długości fali 371 nm, co także jest wykorzystywane w celu określenia ilości zawartego retinolu.

W przypadku określania zawartości estrów retinolu, najpierw zmydla się je do wolnego retinolu. W celu rozdzielenia, oczyszczenia i określenia zawartości poszczególnych postaci witaminy A powszechnie stosowane są metody chromatografii cienkowarstwowej, kolumnowej oraz wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).

Zalecane normy dobowego spożycia witaminy A w mcg ekwiwalentu retinolu (1 mcg ekwiwalentu retinolu równa się 1 mcg retinolu lub 6 mcg p-karotenu) wynoszą: dla dzieci w wieku 0-1 rok - 400 mcg ekwiwalentu retinolu, od 1 roku do 3 lat - 450 mcg, od 4 do 6 lat - 500 mcg, od 7 do 10 lat - 700 mcg, od 11 do 17 lat - 1000 mcg (chłopcy) i 800 mcg (dziewczynki), dla mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat - 1000 mcg i dla kobiet 800 -1000 mcg. W przypadka, ciąży i karmienia piersią zapotrzebowanie na witaminę A wzrasta do 1200-1400 mcg ekwiwalentu retinolu odpowiednio. Zwiększony wysiłek fizyczny podwyższa zapotrzebowanie na witaminę A do 2-2,5 mg ekwiwalentu retinolu na dobę.

Źródło witaminy A

Witamina A jest bardzo rozpowszechniona w przyrodzie. W tkankach roślinnych jest ona spotykana przede wszystkim w postaci prowitaminy - karotenoidów, których większość ulega przekształceniu w organizmie w witaminę A. Pośród karotenoidów najbardziej rozpowszechniony jest B-karoten, który stanowi 40-90 % wszystkich karotenoidów. Jest on umiejscowiony w zielonych częściach roślin, a także w owocach i warzywach o pomarańczowej barwie, w wodorostach i grzybach. Przekształcenie karotenoidów w witaminę A, zachodzi w organizmie przede wszystkim w ściankach jelita cienkiego i jest skomplikowanym procesem. Stopień przyswojenia karotenu z pokarmu roślinnego zależy od stopnia rozerwania ścian komórkowych spożywanych roślin zawierających karoten. Karoten z tartej marchewki jest lepiej przyswajalny niż karoten z całej gotowanej lub surowej marchwi.

Karoten i retinoł w znacznym stopniu ulegają rozkładowi pod wpływem temperatury, światła, powietrza oraz w środowisku neutralnym lub zasadowym. Bardzo ważna jest prawidłowa obróbka termiczna tłuszczy spożywczych. Przegrzewanie ich prowadzi do tworzenia się nadtlenków i epoksydów, sprzyjających niszczeniu witaminy A, jednocześnie wpływających toksycznie na organizm, włącznie z przejawianiem efektu kancerogennego.

Witamina A

Wśród BAD Firmy „Vision International People Group" witamina fi-karoten wchodzi w skład następujących, biologicznie aktywnych dodatków do żywności:

Antiox

Lifepak Senior

Lifepak Junior

Artum

Beauty

Aktivy

Artemida

 

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Bestsellery
Recenzje
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
828500 wywołań od 02 styczeń 2012