Vision
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
  Katalog » Witamina B9
Moje konto    
Witamina B9

Folacyna (z łac. folium - liść i ang. acid - kwas) - grupa pokrewnych związków, posiadających biologiczną aktywność kwasu foliowego. Szczególnie ważnymi przedstawicielami tej grupy są: sam kwas foliowy (pteroilomonoglutaminowy), jego liczne postacie koenzymatyczne, a także ich di- i poliglutaminiany.

Kwas foliowy to kwas N-{4-[(2-amino-4-oksy-6-pterydylo)-metylo]-amino}aminobenzoil-a(+) glutaminowy, którego cząsteczka składa się z trzech fragmentów: podstawionego pierścienia pterynowego (2-amino-4-oksy-6-metylopteryny), reszt kwasu paraaminobenzoesowego i glutaminowego. Równolegle z kwasem foliowym, zawierającym jedną resztę kwasu glutaminowego, istnieją jeszcze jego zespolone formy z dwoma i więcej (zwykle do 7) resztami: di-, tri- i poliglutaminiany, objęte wspólnym terminem „kwasy foliowe" lub „foliany".

Witamina B9 - Vision

Podstawową postacią koenzymatyczną kwasu foliowego jest jej zredukowana pochodna - kwas tetrahydrofoliowy. Biorąc udział w różnorodnych reakcjach enzymatycznych, związanych z odłączeniem reszt jedno-węglowodorowych, kwas tetrahydrofoliowy realizuje ich chemiczny transport, występując w jednych reakcjach jako akceptor, w innych - jako donor grup. Dzięki tej funkcji koenzymatyczne postacie kwasu foliowego odgrywają bardzo ważną rolę w przemianie szeregu amniokwasów (seryny, glicyny, histydyny), resyntezie metioniny i biosyntezie zasad purynowych i pirymidynowych - prekursorów DNA i RNA.

Kwas foliowy jest wchłaniany w proksymalnych odcinkach jelita cienkiego, przede wszystkim, w postaci wolnego kwasu pteroilomonoglutaminowego (właściwie foliowego) i w znacznie mniejszym stopniu - jego diglutaminianu. O ile foliany z żywności są reprezentowane głównie przez poliglutaminiany z 2-7 resztami glutaminowymi, to warunkiem koniecznym do normalnego wchłaniania jest ich wcześniejsza hydroliza przez ya-glutamylokar-boksypeptydazę, obecną w dużej ilości w żółci, soku trzustkowym, ściance jelita cienkiego i innych tkankach.

Przekształcenie kwasu foliowego do wyjściowej koenzymatyczne]' postaci - tatrahydrofolianu - następuje w tkankach zwierząt w dwóch etapach. W pierwszym etapie kwas foliowy, przyłączając dwa atomy wodoru, przekształca się w kwas dihydrofoliowy; w drugim etapie następuje przyłączenie jeszcze dwóch atomów wodoru, w wyniku czego powstaje kwas tetrahydrofoliowy. Oba etapy katalizowane są przez enzym zależny od FAD - reduktazę dihydrofolianu. Głównym donorem wodoru jest NADP • H2.

W przypadku niedoboru folacyny cierpią przede wszystkim tkanki, charakteryzujące się intensywną syntezą DNA i dużą prędkością podziału komórek - tkanka krwiotwórcza i śluzówka jelit. Rozwija się makrocytama (megaloblastyczna) niedokrwistość niedobarwliwa, morfologicznie podobna do niedokrwistości Addisona-Biermera, rozwijającej się przy zaburzeniu wchłaniania witaminy B12. Jednocześnie z zaburzeniem erytopoezy rozwija się leukopenia i małopłytkowość. W układzie pokarmowym wykrywane jest zapalenie jamy ustnej, zapalenie żołądka, zapalenie jelit -enterocolitis. Deficyt folacyny w okresie ciąży może powodować procesy teratogenne, być przyczyną przedwczesnych porodów, wad wrodzonych oraz zaburzeń rozwoju psychicznego noworodków.

Powstające przy niedostatecznym zaopatrzeniu organizmu w folacynę zaburzenie polegające na zakłóceniu zależnego od folianu przekształcenia homocysteiny (aminokwasu zawierającego siarkę) do metioniny, prowadzi do nagromadzenia we krwi homocysteiny, co jest obecnie rozpatrywane j ako ważny czynnik miażdżycowego uszkodzenia naczyń krwionośnych. ,

Przyczyny i warunki rozwoju niedoboru kwasu foliowego u człowieka są skomplikowane. Mogą one polegać na: pierwotnym niedoborze kwasu foliowego i jego aktywnych związków na tle żywieniowym; zaburzeniach wchłaniania w jelicie, spowodowanych ostrymi i przewlekłymi chorobami; zaburzeniu przyswajania kwasu foliowego po jego wchłonięciu, spowodowanym towarzyszącymi niedoborami innych składników pożywienia (witaminy B12, C) lub obecnością analogów-antagonistów. Jednocześnie duże znaczenie mają okresy, w których podwyższa się zapotrzebowanie na kwas foliowy (na przykład: ciąża i poród, wzrost i rozwój niemowląt i małych dzieci). Stany te sprzyjają przejściu hipowitaminozy kwasu foliowego do jasnego, klinicznego obrazu awitaminozy.

Stopień zabezpieczenia organizmu człowieka w folacynę można oceniać na podstawie stężenia folianów w surowicy krwi, pełnej krwi i erytrocytach. Zawartość folianów w surowicy krwi daje możliwość najwcześniejszego wykrycia ich deficytu. W normie łączna zawartość folianów w surowicy, określana metodą mikrobiologiczną (za pomocą Lactobacillus casei) wynosi od 6 do 20 ng/ml. Zdaniem ekspertów WHO, zawartość folianów w surowicy krwi poniżej 6 ng/ml można rozpatrywać jako świadectwo niedoboru folacyny.

W celu oceny zabezpieczenia organizmu w folacynę wykorzystywany jest także test na wydalanie kwasu formiminoglutaminowego po obciążeniu histydyną. W normie wydalanie to wynosi około 30 mg, a przy deficycie folacyny wzrasta do 400-450 mg/dobę. Podobnie wzrasta wydalanie kwasu urokainowego, będącego prekursorem kwasu formiminoglutaminowego podczas jego powstawania z histydyny.

O niedoborze kwasu foliowego można także wnioskować na podstawie składu morfologicznego krwi obwodowej, zmniejszenia ilości erytrocytów, pojawieniu się neutrofilia wysoce podzielonym jądrem komórkowym. W przypadku połączenia niedoboru kwasu foliowego z deficytem żelaza makrocytoza może być nieobecna w krwi obwodowej.

Funkcjonalny niedobór folacyny może rozwijać się także przy deficycie witaminy B12, w związku z czym zaburzenia procesów krwiotwórczych występują w niedoborach każdej z tych dwóch witamin. W celu zróżnicowania tych niedoborów należy zbadać stężenie folianów i witaminy B12 w surowicy krwi. Wiarygodnym testem w diagnostyce różnicowej deficytu folacyny i witaminy B12 jest wydalanie z moczem kwasu metylomalonowego, które nie jest zależne od zabezpieczenia organizmu w folacynę i rośnie tylko w przypadku niedoboru witaminy BI2.

W celu określenia poziomu kwasu foliowego i jego pochodnych w obiektach biologicznych, surowicy krwi i ekstraktach tkankowych, powszechnie stosuje się metody mikrobiologiczne z wykorzystaniem w charakterze testu - mikroorganizmów Lactobacillus casei ATCC 7469, Streptococcus faecalis ATCC 8043 i Pediococcus cerevisiae ATCC 8081. Pierwszy mikroorganizm służy do określania ogólnej ilości folianów i ich pochodnych, ponieważ rośnie on praktycznie na wszystkich postaciach folacyny, włącznie z pteroilomono-, di- i triglutaminiany, a także na koenzymatycznych postaciach kwasu foliowego. Dwa kolejne mikroorganizmy posiadają wybiórczą czułość w stosunku do odmiennych postaci folacyny i nadają się do określenia oddzielnych ich ilości.

Szerokie zastosowanie w ilościowej analizie kwasu foliowego mają także metody radiokonkurencyjnego wiązania z wykorzystaniem białek wiążących kwas foliowy, wyodrębnionych z mleka lub świńskich nerek.

Metody fluorymetryczne są z powodzeniem stosowane w analizie czystych roztworów kwasu foliowego, ale badania materiału biologicznego wymagają złożonych i pracochłonnych operacji pozwalających oddzielić kwas foliowy i jego pochodne od przeszkadzających w analizie domieszek.

Rozdzielenie różnych postaci folacyny wykonuje się za pomocą chromatografii kolumnowej i cienkowarstwowej.

Zalecane normy spożycia folacyny w naszym kraju wynoszą (mcg/dobę): dla dzieci do 6 miesięcy - 40, od 6 do 12 miesięcy - 60, do 3 lat - 100; dla dorosłych mężczyzn i kobiet - 200. Norma ta wzrasta u kobiet ciężarnych o 200 i w trakcie karmienia piersią - o 100.

Dodatkowe profilaktyczne spożycie tej witaminy jest niezbędne w przypadku kobiet ciężarnych i karmiących. Antagonistami kwasu foliowego są preparaty sulfanilamidowe, zaburzające zdolność mikroorganizmów do wykorzystywania kwasu paraaminobenzoesowego do biosyntezy folianu.

Z produktów spożywczych źródłem kwasu foliowego mogą być warzywa zielone i owoce. Stosunkowo dużo kwasu foliowego jest w chlebie z grubo mielonej mąki. Bogata w kwas foliowy jest wątroba i nerki. W mięsie, jajkach i mleku kwasu foliowego jest mało. Kwas foliowy i jego postacie koenzy-matyczne to związki stosunkowo nietrwałe: mogą one łatwo ulegać zniszczeniu podczas technologicznego i kulinarnego przetwarzania żywności. Szczególnie łatwo niszczy się kwas foliowy w warzywach podczas długotrwałego gotowania. Straty folacyny mogą wówczas dochodzić do 80-95 %.

ród BAD Firmy „ Vision International People Group" Witamina B9 wchodzi w skład następujących, biologicznie aktywnych dodatków do żywności: „Nutrimax+", „Pax+", „Lifepak Senior+" i „LifepakJunior+".

 

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Bestsellery
Recenzje
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
828519 wywołań od 02 styczeń 2012